سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای
میز خدمات
سامانه مروارید
سامانه حضور غیاب همکاران

آخرین اخبار

فروشگاه
تفاهم نامه با فروشگاه بدرپور

جدول تعهدات بیمه ای سال 1401

بیمه تکمیلی سال 1401 (بیمه مازاد درمان)

ایزوگام بام کارگاه مکانیک

نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب اقامت در سال 1400

جدول تعهدات بیمه ای سال 1400

تسهیلات انتشارات خیلی سبز
انتشارات خیلی سبز

بیمه ایران

جلسه استعلام بهاء آموزشکده سراب

    انتصابات

    انتصاب آقای سعید شریف

    انتصابات