سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای میز خدمات سامانه مروارید سامانه حضور غیاب همکاران

اطلاعیه ها

نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب اقامت در سال 1400

نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب اقامت در سال 1400

جدول تعهدات بیمه ای سال 1400

جدول تعهدات بیمه ای سال 1400

مرحله دوم معوقات همکاران محترم طی هفته های آتی پرداخت خواهد شد.

مرحله دوم معوقات همکاران محترم طی هفته های آتی پرداخت خواهد شد.

انتشارات خیلی سبز

تسهیلات رفاهی برای خرید از انتشارات خیلی سبز