تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1400
کد 7

بیمه ایران

نحوه اخذ نسخه الکترونیکی (سازمان تأمین اجتماعی)

بیمه شدگان محترم؛ جهت مشاهده و چاپ نسخ درمانی  صادر شده (نسخ داروئی و کلیه دستورات پزشکی)
برای ارائه و دریافت هزینه های پزشکی درمان تکمیلی ، مراحل ذیل را انجام دهید.

1. ورود و ثبت نام در  سایت eservices.tamin.ir

2. از گزینه بیمه شدگان- خدمات سلامت الکترونیک - نسخ الکترونیک من - سپس نوع نسخه و تاریخ و هزینه را وارد کنید و بعد از مشاهده لیست مورد نظر، روی کلید عملیات کلیک نمایید و بعد  گزینه جزئیات نسخه را تطبیق داده و چاپ نمایید و به همراه قبض های پرداختی و رسید مراجع را تحویل واحدهای مربوطه جهت بررسی و پرداخت ارائه گردد.

(ارائه پرینت دستورات پزشکی جهت استفاده از خدمات تکمیلی الزامیست).

اطلاعیه ها

خدمات بیمه درمانی بیمه سلامت

خدمات بیمه درمانی بیمه سلامت

نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب اقامت در سال 1400

نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب اقامت در سال 1400

جدول تعهدات بیمه ای سال 1400

جدول تعهدات بیمه ای سال 1400

مرحله دوم معوقات همکاران محترم طی هفته های آتی پرداخت خواهد شد.

مرحله دوم معوقات همکاران محترم طی هفته های آتی پرداخت خواهد شد.

  آخرین اخبار

  نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب ...

  جدول تعهدات بیمه ای سال 1400

  تسهیلات انتشارات خیلی سبز
  انتشارات خیلی سبز

  بیمه ایران