تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1400
کد 7

بیمه ایران

نحوه اخذ نسخه الکترونیکی (سازمان تأمین اجتماعی)

بیمه شدگان محترم؛ جهت مشاهده و چاپ نسخ درمانی  صادر شده (نسخ داروئی و کلیه دستورات پزشکی)
برای ارائه و دریافت هزینه های پزشکی درمان تکمیلی ، مراحل ذیل را انجام دهید.

1. ورود و ثبت نام در  سایت eservices.tamin.ir

2. از گزینه بیمه شدگان- خدمات سلامت الکترونیک - نسخ الکترونیک من - سپس نوع نسخه و تاریخ و هزینه را وارد کنید و بعد از مشاهده لیست مورد نظر، روی کلید عملیات کلیک نمایید و بعد  گزینه جزئیات نسخه را تطبیق داده و چاپ نمایید و به همراه قبض های پرداختی و رسید مراجع را تحویل واحدهای مربوطه جهت بررسی و پرداخت ارائه گردد.

(ارائه پرینت دستورات پزشکی جهت استفاده از خدمات تکمیلی الزامیست).

اطلاعیه ها

انتشارات خیلی سبز

تسهیلات رفاهی برای خرید از انتشارات خیلی سبز

بیمه ایران

نحوه اخذ نسخ الکترونیکی (سازمان تأمین اجتماعی)

جلسه استعلام بهاء آموزشکده سراب

تشکیل جلسه استعلام بهاء خرید تجهیزات آموزشکده فنی و حرفه ای سراب

  آخرین اخبار

  تسهیلات انتشارات خیلی سبز
  انتشارات خیلی سبز

  بیمه ایران

  جلسه استعلام بهاء آموزشکده سراب

  گزارش تصویری تعمیرات اساسی دانشگاه فنی و حرفه ای ا ...