تاریخ : دوشنبه 3 خرداد 1400
کد 7

بیمه ایران

نحوه اخذ نسخه الکترونیکی (سازمان تأمین اجتماعی)

بیمه شدگان محترم؛ جهت مشاهده و چاپ نسخ درمانی  صادر شده (نسخ داروئی و کلیه دستورات پزشکی)
برای ارائه و دریافت هزینه های پزشکی درمان تکمیلی ، مراحل ذیل را انجام دهید.

1. ورود و ثبت نام در  سایت eservices.tamin.ir

2. از گزینه بیمه شدگان- خدمات سلامت الکترونیک - نسخ الکترونیک من - سپس نوع نسخه و تاریخ و هزینه را وارد کنید و بعد از مشاهده لیست مورد نظر، روی کلید عملیات کلیک نمایید و بعد  گزینه جزئیات نسخه را تطبیق داده و چاپ نمایید و به همراه قبض های پرداختی و رسید مراجع را تحویل واحدهای مربوطه جهت بررسی و پرداخت ارائه گردد.

(ارائه پرینت دستورات پزشکی جهت استفاده از خدمات تکمیلی الزامیست).

اطلاعیه ها

خدمات بیمه درمانی بیمه سلامت

خدمات بیمه درمانی بیمه سلامت
1400/07/11

نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب اقامت در سال 1400

نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب اقامت در سال 1400
1400/06/02

جدول تعهدات بیمه ای سال 1400

جدول تعهدات بیمه ای سال 1400
1400/06/02

مرحله دوم معوقات همکاران محترم طی هفته های آتی پرداخت خواهد شد.

مرحله دوم معوقات همکاران محترم طی هفته های آتی پرداخت خواهد شد.
1400/06/02

  آخرین اخبار

  نرخ اسکان در مهمان­سرای سازمان مرکزی به ازای یک شب ...

  جدول تعهدات بیمه ای سال 1400

  تسهیلات انتشارات خیلی سبز
  انتشارات خیلی سبز

  بیمه ایران