تاریخ : يکشنبه 2 خرداد 1400
کد 6

جلسه استعلام بهاء آموزشکده سراب

تشکیل جلسه استعلام بهاء روز یکشنبه مورخ 1400/03/02 با حضور رئیس محترم آموزشکده فنی و حرفه ای سراب برای گشودن پاکت های استعلام بهاء در دفتر معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع استان


موضوع استعلام:

1. ( خرید تجهیزات کامپیوتر آموزشکده فنی و حرفه­ای سراب )
2.  ( خرید تجهیزات کارگاه برق آموزشکده فنی و حرفه­ای سراب )

حاضرین در جلسه کمیسیون استعلام بهاء :

ردیف                         سمت اجرایی       نام و نام خانوادگی
1 رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی احد بهشتی اصل
2 رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سراب رضا نجمی آزاد
3 معاون اداری ، مالی ومدیریت منابع قاسم فتاح اهر
4 رئیس اداره حراست محمدرضا حسن زاده
5 رئیس اداره امور مالی محمد باقر حامدی
6 رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی جواد محمدی
7 رئیس اداره امور مالی، اداری و پشتیبانی آموزشکده سراب سید حامد سیدیان
8 کارشناس مسئول امور حقوقی و قراردادها سعید شریف

اطلاعیه ها

بیمه ایران

نحوه اخذ نسخ الکترونیکی (سازمان تأمین اجتماعی)

جلسه استعلام بهاء آموزشکده سراب

تشکیل جلسه استعلام بهاء خرید تجهیزات آموزشکده فنی و حرفه ای سراب

گزارش تصویری تعمیرات اساسی دانشگاه فنی و حرفه ای استان

گزارش تصویری تعمیرات اساسی دانشگاه فنی و حرفه ای استان

    آخرین اخبار

    بیمه ایران

    جلسه استعلام بهاء آموزشکده سراب

    گزارش تصویری تعمیرات اساسی دانشگاه فنی و حرفه ای ا ...