تاریخ : يکشنبه 16 بهمن 1401
کد 19

انتصاب آقای سعید شریف

سعید شریف

سعید شریف
انتصاب جناب آقای سعید شریف به سمت رئیس اداره امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه فنی و حرفه ای ستان

اطلاعیه ها

دیدار نائب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

دیدار نائب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
1402/06/06
1402/06/06

تفاهم نامه با فروشگاه بدرپور

تفاهم نامه با فروشگاه بدرپور
1401/12/13

جدول تعهدات بیمه ای سال 1401

جدول تعهدات بیمه ای سال 1401
1401/03/01

    آخرین اخبار

    دیدار نائب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ش ...

    تفاهم نامه با فروشگاه بدرپور

    سعید شریف

    ولی جمع